ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА
НАЧИН НА УПОТРЕБА В БЪЛГАРСКИ УСЛОВИЯ


          В последните години, една вносна политическа стока се продава много активно на нашия пазар. Тази стока се нарича Християндемокрация. Нещо повече – вносителят, рекламира продукта, като широкоспектърно лекарствено средство за обществените заболявания.
          Всичко това добре, но според изискванията на Закона за защита на потребителите, всяка стока, трябва да бъде придружена с етикет и инструкция за употреба, на български език.
          Законът за лекарствените средства, пък е още по-строг – всяко лекарствено средство, задължително трябва да се придружава от листовка за употреба на български език. Липсата на такава листовка е причината лекарственото средство да не се познава добре от българския потребител и да не се прилага адекватно. Този резултат се вижда ясно в последните години.
          За да се избегнат предвидените от закона тежки санкции и в помощ на вносителя, който досега не е предприел нищо по въпроса, предлагам на потребителите следната листовка за употребата на лекарственото средство:

ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯ
(Christiandemocrasy)


            ПРОИЗВОДИТЕЛ:
“Европейска народна партия”, АД, Европейски съюз;
          СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: ISO - 9001
          ВНОСИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ: “СДС” ООД, София
          ЦЕНА: по договаряне.
          КОЛЕДНА ПРОМОЦИЯ: с настоящата листовка, срещу избирателен протокол от местни избори, продуктът може да се получи с намаление от договорената цена до 50%, във всички политически аптеки и дрогерии.

          СЪСТАВ: Равностойна икономическа интеграция в ЕС – 30%, Национални интереси – 25%, Монетаризъм – 20%, Програми за дългосрочно развитие – 20%, Протекционизъм – 5%. Помощни компоненти: морални корективи, рестрикции, подсладители и др.
          ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА: - горчиви хапове – при тежки и остри състояния и подсладени сиропи, с дъх на виолетки - профилактично и преди избори. При обществена кома – банки за венозно приложение, доставяни по поръчка от производителя.
          ДЕЙСТВИЕ: препаратът стимулира обществената инициатива, като повишава нивата на предприемчивост в централната и местната власт. Той се свързва устойчиво с легалния бизнес, като му помага да натрупва блага в обществото. Правилното приложение на препарата води до постепенно намаляване на данъчното бреме и свежда инфлацията до нормалните нива. В съчетание с правилно насочени програми за заетост трайно намалява безработицата, като стимулира дребния и средния бизнес.
          ПОКАЗАНИЯ: терапевтична употреба:
          При дългогодишен реален и нереален социализъм.
          При постсоциалистически травматични състояния.
          При остро и хронично слабоумие на властта.
          При клептомания на политическата класа и държавния апарат.
          При повишена инфлация.
          При обществен, моралнодефицитен синдром.
          При синдром на Виденов.
          Препаратът се прилага и се усвоява добре от обществения организъм, когато в една страна всичко е разпределено или разграбено и вече няма какво да се дели – дори и между представителите на олгархията. При изострено, вследствие на гладна зима състояние на обществения организъм, следва криза и тези представители губят властта. Ако не се приложи препаратът, при втората криза падат и глави, като може да последва обществена кома.
          Профилактична употреба: при слаб обществен организъм се препоръчва употребата на препарата в централната власт – за един четиригодишен курс поне веднъж на десет години, а в местната власт - съгласно симптоматиката.
          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: препаратът да не се прилага при общества нямащи християнска структура и традиции. При общества с ислямска структура, се наблюдава остра алергична реакция, препаратът се изхвърля незабавно, а дистрибуторите се колят. При общества със социалистическа структура, прилагането на препарата е опасно главно за дистрибуторите.
          СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА: При употреба на препарата, ДИСТРИБУТОРЪТ ТРЯБВА ДА НЕ ЛЪЖЕ И ДА НЕ КРАДЕ, поради опасност от нежелано взаимодействие с организираната престъпност (вж. По-долу).
          ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: Препаратът се съчетава добре с програми за заетост, за развиване на частната инициатива, както и с европейските предприсъединителни програми.
          НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ: При високи нива на организираната престъпност в обществения организъм, който се третира с препарата, дистрибуторът трябва да е особено внимателен, да не лъже и да не краде. При лъжливи и крадливи представители на дистрибутора се наблюдават опасни взаимодействия, изразяващи се в политически клиентелизъм, нечиста приватизация, измами с ДДС, зарязване на обществените интереси заради частните. В този случай, лекарственият продукт губи ефективността си, като може да доведе дори до задълбочаване на болестните процеси в обществото.
          СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ ПАЦИЕНТИ: При третиране на общества, склонни към мързелуване, философстване и “верване”, че някой ще дойде да “ги оправи”, препаратът трябва да се придружава от големи дози стимуланти (в това число и неприятни) на трудоспособното население да не се посуква и оплаква, ами да хване да свърши нещо.
          БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ: При употребата на препарата трябва да се прекрати кърменето на лентяи от обществените фондове.
          ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ: При употреба на препарата повече от три години, към края на курса на лечение, у някои дистрибутори се наблюдава главозамайване и влошаване на възможностите за управление на държавната машина. В частност, изчезват негативните реакции към престъпното поведение и може да се стигне до нежелано взаимодействие с организираната престъпност.
          ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: При леки форми, чрез обяснения. Да не се приема перорално, за да не се приучва пациента само да плюска по коктейли.
          При тежки форми, както и при закъсняло лечение – посредством свещички (на стария македонски принцип: “Кат не приимеш низ глава, ке приимеш низ газ”.
          При обществена кома – интравенозно, само от упълномощени представители на Международния валутен фонд.
          ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО: Основният курс на лечението продължава четири години. Предсрочното му прекратяване се допуска само при проява на нежелано взаимодействие с организираната престъпност. След основния курс, профилактична употреба, според описаното по-горе.
          ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПРЕДОЗИРАНЕ: При предозиране на препарата, се забелязва подчертано главозамайване на властта, нарушаване на комуникацията с обществото, обща отпадналост и влошаване на способностите за управление на държавната машина. Описани са случаи на покровителстване на избрани “бизнесмени” и фондации, както и на амнезия за извършените тъмни дела. Зачестяват случаите на нежелано взаимодействие с организираната престъпност.
          СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява само в оригиналната опаковка, на хладно и проветриво място, за да излитат вредните изпарения. Да се внимава да не мухляса. Да се пази от деца, социалисти и некоректни коалиционни партньори.
          СРОК НА ГОДНОСТ: Виж опаковката.
          АКТУАЛНОСТ НА НАСТОЯЩАТА ЛИСТОВКА: Производителят си запазва правото да внася корекции в състава на препарата, упълномощаването на местния дистрибутор и в съдържанието на настоящата листовка.
          Производителят не носи отговорност за продукти, закупени от неупълномощени лица, както и за неправилна употреба и предозиране на препарата. Употребата на препарата е изцяло на риск и отговорност на пациента.

          ВНИМАНИЕ: Лекарствен продукт. Преди употреба, прочетете упътването.
Марин Божков     
(в. „Седем”)       
Следващ фейлетон