PCP ПНЕВМАТИКА
(силата на вятъра)


          Всъщност, какво значи РСР? И защо напоследък, тесен кръг посветени споменават това съкращение с лукавото изражение, значещо “ние знаем нещо, което вие не знаете”. И защо, в последните години, в редица сайтове за ловно и специално оръжие в Интернет цъфнаха рубрики със същите три букви РСР?

          РСР е абревиатура на думите “Pre-charged pneumatic” или в превод – презареждаща се пневматика. Това са многозарядни пневматични оръжия с предварителна компресия на въздуха.
          Те, разбира се, не са от вчера. Още в края на 18 век, един австрийски изобретател на предложил на Австрийското военно министерство конструкция на многозарядна пневматична пушка с предварителна компресия на въздуха. Куршумите се съхранявали в специален тръбен магазин, а резервоарът със сгъстен въздух изпълнявал ролята на приклад. По редица причини пушката не била въведена масово, но някои подразделения на граничните войски, все пак били превъоръжени с нея. Това бил и единственият случай, когато пневматична пушка е била приета за щатно оръжие в армията.
          През следващите двеста години, пневматичното оръжие поело по други пътища на развитие, но си останало само средство за спорт и развлечение. До края на 20 век. Тогава, с развитието на технологиите и този клас оръжие преживява своята революция.
          В утъпканата пътека на пружинно-буталните пушки се появяват модели с голяма мощност и дулна енергия от порядъка на 30-50 джаула, способни да изстрелят тежък 1,5 грама проектил със свръхзвукова скорост. Пневматичното оръжие започва да конкурира “флоберовото” в стрелбата за развлечение и отстрелването на дребен дивеч. Но … пружинно-буталните пушки достигат с това оптимума на своята конструкция. При по-големи мощности оръжието става много масивно и тежко, характерният двоен откат е твърде силен, а напреженията прекалено големи. Затова конструкторите започват да търсят други пътища.
          Един от тези пътища, използван от десетилетия при високоточните спортни модели е предварителната компресия на въздуха. Доскоро се смяташе, че портативните оръжейни резервоари не могат да съхраняват голямо количество въздух под високо налягане, а само необходимото за няколко изстрела с лек проектил и дозвукова скорост. Доскоро.
          Развитието на съвременните технологии и материали направи възможна мечтата на стария австрийски изобретател – съвременните РСР пушки са в състояние да съхраняват под високо налягане въздух, достатъчен за произвеждането на десетки изстрели, с дулна енергия от 100-150 (и дори над 200) джаула.
          Какво представлява съвременната РСР пушка:
          1. Най-характерната за това оръжие особеност е резервоарът със сгъстен въздух. За разлика от друг подобен клас оръжие – СО2, тук не се използват балончета с втечнен въглероден двуокис, а резервоари, съхраняващи въздух под високо налягане. Те са със значително по-голям обем, но и позволяват произвеждането на изстрели с много по-голяма мощност. Резервоарите със сгъстен въздух при повечето американски конструкции са разположени в приклада или вместо приклад. Това дава възможност за използване на голям обем, но и придава на оръжието твърде футуристичен вид. Други конструкции (RWS, Корея) залагат на подцевния тръбен резервоар, разположен на мястото на някогашните подцевни магазини. Този магазин също е обемен и оръжието изглежда малко необичайно, но все пак, по всичко прилича на обикновена пушка.
          2. Магазинът за куршуми, при различните конструкции от този клас е или тръбен, (с малък обем и разположен около патронника) или барабан, както при много други конструкции.
          3. Зареждането и на принципа “болт екшън” осъществявано от цилиндро-пълзящ затвор с къс ход, или “левър екшън”, както на пушките “Уинчестър” и “Марлин”, със зареждащ лост, обединен със спусковата скоба. Напоследък се рекламира и една корейска конструкция със зареждане на принципа “пъмп екшън” – със зареждане от подвижната полуложа, както при известните охранителни пушки.
          4. Начинът на действие - действието на тези пушки се осъществява в “четири такта”, които са пределно прости: Основната конструкция на “бойното отделение” на резервоара за сгъстен въздух се състои от два, разположени един зад друг клапана, затварящи помежду си определен обем. Сгъстеният въздух от този обем служи за произвеждане на един изстрел. При зареждане, задният клапан се отваря и налягането на сгъстения въздух се изравнява с това в резервоара. При затваряне на задния клапан и отваряне на предния, сгъстения въздух между двата се разширява в цевта, изтласквайки пред себе си проектила. Оттам и фазите да действие на оръжието:
          - първа фаза – затваряне на предния клапан;
          - втора фаза – отваряне на задния клапан;
          - трета фаза – затваряне на задния клапан и вкарване на куршум в патронника;
          - четвърта фаза – отваряне на предния клапан и произвеждане на изстрел;
           В зависимост от избраната схема на зареждане на оръжието, фазите се задействат ръчно от лостовата система за зареждане.
           Какви са предимствата на РСР пневматиката?
           Първо – тя дава възможност за произвеждане на изстрел с много висока за пневматично оръжие дулна енергия.
           Второ – конструкцията позволява да се държи оръжието в готово за ползване състояние (за разлика от пружинно-буталните пушки, при които няколко часа престой на пружината в натегнато състояние са, вече крайно нежелани).
           Трето – магазинната система, даваща възможност за произвеждане на серия от изстрели.
           Четвърто – липсата на характерния за пружинно-буталните пушки двоен откат. С РСР пневматичните оръжие се стреля значително по-лесно.
           Какви са недостатъците на РСР пневматиката?
           Първо - Зависимост от резервоара – презареждането на резервоара със сгъстен въздух при РСР пневматичните системи се осъществява или с кислородна бутилка под високо налягане – посредством специален преходник или чрез ръчна помпа, при което нерядко са необходими 1000-2000 движения за напълване на резервоара – направо културизъм. При зареждането от кислородна бутилка трябва стриктно да се спазват правилата за безопасност. А, разбира се, един лов в полето с водолазна бутилка на гърба ще бъде твърде силно предизвикателство към чувството за хумор на всеки срещнат. Носенето на ръчна помпа е напълно възможно, тя е лека и компактна, но пък презареждането с нея е твърде уморително.
           Второ - Многобройни особености на обслужването и зареждането – РСР пневматичните системи съществено се отличават от всички останали оръжейни системи. Особеностите на поддържането на всяка от тях, описани подробно в упътванията за използване на изделията нямат нищо общо с действията, известни ни като “грижа за оръжието”. Поддръжката трябва да се извършва стриктно, за да бъде изделието годно и безопасно за използване. Към това се прибавя и проблема с резервните части, които в цял свят се намират трудно.
           Какви са проблемите пред РСР пневматиката?
           Технологични проблеми – В инженерно отношение, РСР конструкциите не са достигнали своя оптимум на развитие. Това се вижда от разнообразните технически решения, приети от различните производители. Това е добре, защото означава, че РСР системите тепърва ще стават все по-сигурни, все по-мощни и все по-достъпни, но и не е добре, защото всеки модел на пазара днес е уникален, а поддръжката му изисква от собствениците и оръжейните специалисти истински чудеса от търпение и изобретателност. Особено у нас.
           Правни проблеми – Повечето законодателства по света още не знаят към кой клас оръжие да отнесат мощните РСР системи – те са твърде мощни по критериите за свободно достъпното пневматично оръжие, но все пак – твърде специализирани, за да бъдат поставени под един режим с огнестрелното. Засега, това оръжие на повечето места е общодостъпно, защото се приема, че особеностите му го правят некриминогенно – никой престъпник не би се съгласи да спре престрелката с полицията, за да си удари 2000 помпи на въздушната пушка, а не виждам кой би тръгнал да обира банка с водолазна бутилка на гърба. Би било интересна гледка…

           В следващите броеве ще се опитаме да разгледаме най-известните модели на различните производители на РСР пушки.


Марин Божков           
(сп. „Оръжеен магазин”)          
Назад