РАБОТАТА ПРЕДИ ВСИЧКО


     КОНСУЛТАНТСКАТА ДЕЙНОСТ:
     - търговски дружества и обединения;
     - търговски и граждански сделки;
     - вещно право;
     - инвестиции в имоти и строителство;
     - инвестиционни проекти;
     - приватизация и последващи действия;
     - ценни книжа и обезщетителни инструменти;
     - търговска медиация.

     ФОРМИ НА КОНСУЛТИРАНЕ:
     - консултантски договор;
     - еднократна консултация;
     - абонамент;
     - дистанционни форми.

     КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЕ:
     - устройство на администрацията;
     - управление на кризи;
     - търговски преговори;
     - медиация.

     ПРЕПОРЪКИ:
     КЛИЕНТИ:
     СЛУЧАИ: